Úvod

Novela Živnostenského zákona (provedenou zákonem č. 274/2008 Sb), v návaznosti na další související předpisy (vyhláška MV 16/2009 Sb.), upravuje podmínky pro získání živnostenského oprávnění a provozováníkoncesovaných živností “Ostraha majetku a osob” – zákon ukládá povinnost prokazovat bezúhonnost a odbornou způsobilost podnikatelů i kvalifikaci jejich zaměstnanců. 

Po úspěšném složení zkoušky obdrží účastník „Osvědčení o získání profesní kvalifikace“ s celostátní platností.Pro přípravu k vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti v rozsahu profesní kvalifikace strážný, nebo detektiv koncipient, je nutné připravit se v rozsahu hodnotících kritérií uvedených v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace. Hodnotící standard je dostupný na internetové adrese www.narodni-kvalifikace.cz.K přípravě úspěšného vykonání zkoušky nabízíme absolvování jednodenního školení, které seznámí uchazeče s problematikou výkonu zaměstnání v oboru pracovníka bezpečnosti a připraví uchazeče na vykonání závěrečné zkoušky.

Strážný 68-008-E

Průběh zkoušky z profesní kvalifikace Strážný

Seznámení s obsahem zkoušek
Poučení PO, BOZP
Písemný test trvající max. 45 minut (30 otázek, min. 24 správných odpovědí)
Ústní zkouška, ze dvou náhodně vylosovaných otázek
Oznámení výsledku

Zkouška proběhne v souladu s hodnotícím standardem viz.: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-315-Strazny

Legislativa
Výběr z právních norem (pdf, 102 kB) –přesměrování na stažení dokumentu

Podklady pro přípravu profesní kvalifikaci Strážný:
Příklady otázek pro písemnou zkoušku (pdf, 107 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Příklady typových situací pro ústní/praktickou zkoušku (pdf, 71 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Přihláška ke zkoušce profesní kvalifikace Strážný

Přihláška (doc.63 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Přihláška strážný-skupina (doc.82 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Detektiv koncipient 68-009-M

Průběh zkoušky z profesní kvalifikace Detektiv Koncipient

Seznámení s obsahem zkoušek
Poučení PO, BOZP
Písemný test trvající max. 45 minut (30 otázek, min. 24 správných odpovědí)
Ústní zkouška, ze dvou náhodně vylosovaných otázek
Oznámení výsledku

Zkouška proběhne v souladu s hodnotícím standardem viz.: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-314-detektiv

Legislativa
Výběr z právních norem (pdf, 102 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Podklady pro přípravu profesní kvalifikaci Detektiv koncipient:
Příklady otázek pro písemnou zkoušku (pdf, 142 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Příklady typových situací pro ustní/praktickou zkoušku (pdf, 47 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Přihláška ke zkoušce profesní kvalifikace Detektiv koncpient

Přihláška detektiv (doc.57 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Přihláška detektiv-skupina (doc.82 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Přípravný kurz

Obsah přípravného školení na zkoušku z profesní kvalifikace  STRÁŽNÝ

 • Poučení BOZP a PO,
 • Legislativní opora v oblasti činnosti bezpečnostních agentur,
 • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích,
 • Kontrolní činnost ve střeženém objektu,
 • Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích,
 • Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob (obsluha  technických
 • bezpečnostních systémů, používání věcných bezpečnostních prostředků apod.)
 • Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a
 • ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob,
 • Uplatnění zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného
 • systému, zejména s PČR a vymezenými osobami,
 • Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách.

Obsah přípravného školení na zkoušku z profesní kvalifikace DETEKTIV KONCIPIENT

 • Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem nabezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů
 • Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní
 • činnosti a k jejich praktickému naplňování
 • Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé
 • detektivní činnosti
 • Dokumentování a vyhodnocování informací, jejích evidence a
 • příprava k předání klientovi
 • Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.)

 

Podklady pro přípravu

Legislativa:
Výběr z právních norem (pdf, 102 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Podklady pro přípravu profesní kvalifikaci Strážný:
Příklady otázek pro písemnou zkoušku (pdf, 107 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Příklady typových situací pro ústní/praktickou zkoušku (pdf, 71 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Přihláška ke zkoušce profesní kvalifikace Strážný:

Přihláška (doc.63 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Přihláška strážný-skupina (doc.82 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Podklady pro přípravu profesní kvalifikaci Detektiv koncipient:
Příklady otázek pro písemnou zkoušku (pdf, 142 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Příklady typových situací pro ústní/praktickou zkoušku (pdf, 47 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Přihláška ke zkoušce profesní kvalifikace Detektiv koncpient:

Přihláška detektiv (doc.57 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Přihláška detektiv-skupina (doc.82 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Hodnotící standard:

http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-315-strazny

http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-314-detektiv

Termíny přípravných kurzů a zkoušek z profesní kvalifikace

V současné době nejsou plánovány žádné termíny zkoušek ani přípravných kurzů.