Kdo jsme

Bezpečnostní agentura BOHEMIA MARTEN CORPORATION a.s. je česká, dynamicky se rozvíjející civilní bezpečnostní agentura, poskytující komplexní služby v oblasti komerční bezpečnosti v rámci celé České republiky.Naše společnost poskytuje a realizuje plnohodnotný komplet bezpečnostních služeb, přizpůsobený konkrétním požadavkům zákazníka, který je pro něj ekonomicky výhodný a odpovídá mezinárodním standardům. Bezpečnostní služby pak zahrnují zejména fyzickou ostrahu, elektronický monitoring, bezpečnostní technologie, činnost mobilních hlídek a zásahových jednotek. V rámci naší obchodní strategie klademe maximální důraz na zajišťování kvality a komplexnosti dodávaných bezpečnostních služeb, u kterých jsou kladeny vysoké nároky především na kvalitu a způsob realizace jednotlivých zakázek pro konkrétního zákazníka. Za hlavní priority pro vytvoření takových podmínek považujeme:

vztah založený na vzájemné důvěře a otevřenosti se zákazníkem, vybudování vzájemně kvalitních a profesionálních vztahů
personální výběr nejvhodnějších kandidátů naší firmy s důrazem na jejich odborné znalosti
průběžné proškolování vlastních zaměstnanců a zvyšování jejich odbornosti
posílení těch procesů, pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony

Výběr zaměstnanců

Rozhodujícím faktorem pro spolehlivost a tedy i úspěšnost bezpečnostních služeb je kvalitní personální práce. O uchazečích o zaměstnání u naší společnosti vedeme průběžně dokumentaci. Požadujeme zejména následující doklady:

výpis z Rejstříku trestů a čestné prohlášení, že proti uchazeči není vedeno trestní či jiné řízení
školení profesní kvalifikace (kód dílčí kvalifikace strážný je 68-008-E )
doklad o zdravotní způsobilosti, psychotest (u vybraných profesí)
doklady o dosaženém vzdělání a dalších kvalifikačních předpokladech, jako
znalost cizích jazyků, práce s PC, obsluha PCO, řidičské oprávnění, zbrojní průkaz, kynologické zkoušky apod.

Soubory

Certifikát ISO 9001:2009
Certifikát ISO 9001:2009
OSVĚDČENÍ NBÚ
OSVĚDČENÍ NBÚ
AUTORIZACE - DETEKTIV
AUTORIZACE - DETEKTIV
Autorizace - strážný
Autorizace - strážný