Střelecký kurz, taktika zásahu

Střelecký kurz, taktika zásahu 30.10. 2017

Naše společnost získala z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanosti, číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005338, dotaci na projekt s názvem "Zvyšujeme bezpečnostní služby. 

Projektu se zúčastnilo široké spektrum zaměstnanců Bohemia Marten Security., od řadových zaměstnanců, až po nejvyšší vedení společnosti. Cílem bylo získat nebo aktualizovat své znalosti a schopnosti v oblasti výkonu zajišťován, í bezpečnosti se střelnou zbraní. 

Náplní školení bylo rozděleno na dvě části. První část zahrnovala přípravu na získání zbrojního průkazu, tzn. teoretickou přípravu a přípravné střelby. Další částí byla zaměřena na způsoby využití střelné zbarně při práci a taktiku zásahu při výkonu ostrahy se zbraní. 

Školení bylo vedeno střeleckým instruktorem Bohemia Marten Secuirty a specializovaným pracovníkem Policie ČR.

Děkujeme všem zúčastněným za píli a snahu, s jakou se do školení zapojili.  

Děkujeme střelnici v Píšti, která nám poskytla veškeré zázemí a pořeby pro školení.