Projekt Evropského sociálního fondu

Projekt Evropského sociálního fondu 10.08. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Délka projektu: 24 měsíců

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005338

Název projektu: Zvyšujeme bezpečnostní služby

Rozpočet projektu: 763 216 Kč

Spolufinancování: 85 % Evropská unie

Začátek realizace projektu: 1. 6. 2017

Cíl projektu: zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců bezpečnostní agentury BOHEMIA MARTEN SECURITY s.r.o. a posílit tak zároveň naši konkurenceschopnost.

Jak dosáhneme cíle:

-        realizací 21 kurzů jejichž zaměření a náplň vyplývá ze zjištěných potřeb na rozvoj kvalifikace našich zaměstnanců,

-        zapojením 23 osob do cílové skupiny, z nichž minimálně 20 absolvuje školení v délce 40 a více hodin a získá osvědčení o absolvování.

V současné době probíhá průzkum trhu a výběr dodavatele na externě zajištěné semináře, rozdělování kompetencí pro zajištění realizace projektu.

O aktualitách v projektu budeme dále informovat naše zaměstnance i veřejnost na tomto webu.