GDPR 02.05. 2018

Společnost Bohemia Marten Security s.r.o. přistoupila ke změnám a opatřením, které vyžaduje: Souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení.

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. 

 Od 2.5.2018 byly nasazeny technické a metodické změny, které zajistí soulad s výše uvedeným nařízením. Všechny informace o GDPR naleznou naší zaměstnanci také nově na svém Dashboardu pod názvem „GDPR“, kde naleznou informace o zpracováváných údajích.

Znění zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů naleznete zde